Ανακοίνωση πινάκων μορίων των αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης των νεοδιόριστων Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (ανακοινοποίηση πίνακα)

Ανακοίνωση Μόρια Οριστικής ΕΕΠ-ΕΒΠ ΔΔΕ Αχαΐας

Μόρια Αιτούντων Οριστ. Τοποθ. ΕΕΠ – ΕΒΠ 16-06-2020 Ανακοινοποίηση

Εκδήλωση ενδιαφέροντος κλάδου ΠΕ34 για τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων έτους 2020.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος κλάδου ΠΕ34 για ΚΕΕ Ειδικών Μαθημάτων 2020

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Εκπαιδευτικού Ειδικών Μαθημάτων 2020

Παραλαβή πιστοποιητικών ΚΠγ Νοεμβρίου 2019

Σας ενημερώνουμε ότι τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων του ΚΠγ Νοεμβρίου 2019 παραλαμβάνονται από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας (Γιαννιτσών 5 & Ηπείρου, 2ος όροφος, γραφείο Β3) καθημερινά από 8:30 – 14:30, (πλην των ημερών διεξαγωγής των Πανελλαδικών, ήτοι 15/6, 17/6,  19/6,  22/6,  24/6  και  26/6, που η παραλαβή θα γίνεται από τις 11:30 – 14:30)

Η Παραλαβή θα γίνεται:

1. τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους (με επίδειξη ταυτότητας)  ή

2.   από τους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι, με επίδειξη ταυτότητας του κηδεμόνα και του ανήλικου τέκνου)  ή

3. από άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη με το “γνήσιο της υπογραφής”), ως ο νόμος ορίζει.

Πρόσκληση  υποβολής  αιτήσεων  αποφοίτων  των  τμημάτων  μαθητείας  και  εκπαιδευτικών

Πρόσκληση  υποβολής  αιτήσεων  αποφοίτων  των  τμημάτων  μαθητείας  και  εκπαιδευτικών  για συμμετοχή στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων  των Φάσεων A΄, Β΄ και Γ’ του “Μεταλυκειακού  Έτους-Τάξης  Μαθητείας”  των  ΕΠΑ.Λ.,  καθώς  και  των  Πιλοτικών  Τάξεων  μαθητείας  στην Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας.

Ανοίξτε την πρόσκληση ΕΔΩ