Ημέρα Θερινής Υπηρεσίας

Σας ενημερώνουμε ότι, για το σχολικό έτος 2019-20,  η μέρα θερινής υπηρεσίας για τις Σχ. Μονάδες ευθύνης Δ.Δ.Ε Αχαΐας είναι η Τρίτη.