Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων: α) για Προσωρινή τοποθέτηση Νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, β) Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας, γ) Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής, δ) Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Πρόσκληση για Υποβολή δήλωσης σχολείων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι δηλώσεις προτίμησης σχολείων θα υποβάλλονται μέχρι αύριο, Παρασκευή 28-08-2020 και ώρα 11:00 π.μ. το αργότερο, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mail@dide.ach.sch.gr).

 

1. Νεοδιόριστoι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ εκπαιδευτικοί που επικαλούνται συνυπηρέτηση ή/και εντοπιότητα και δεν κατέθεσαν στην Υπηρεσία μας τα σχετικά δικαιολογητικά, θα πρέπει να τα συνυποβάλουν με τη δήλωση προτίμησης.

Για διευκόλυνση των εκπαιδευτικών, σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα για άμεση λήψη πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον παρακάτω σύνδεσμο με χρήση κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων: https://dilosi.services.gov.gr/templates/OIKKAT-AIT/create

2. Αναπληρωτές Γενικής Παιδείας

3. Αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής και Παράλληλης Στήριξης

4. Αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ

 

ΓΕΝΙΚΑ

  • Οι ανωτέρω τοποθετήσεις για όλους τους αναπληρωτές θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 28-08-2020 αργά το απόγευμα μαζί με οδηγίες για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πράξη ανάληψης στη σχολική μονάδα και για τους νεοδιόριστους ΕΑΕ τη Δευτέρα το πρωί 31-08.
  • Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα τοποθέτησης την Τρίτη 01/09/2020 ή την Τετάρτη 02/09/2020
  • ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όσοι αναπληρωτές ΔΕΝ αποδέχονται το διορισμό να στείλουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση μη αποδοχής όσο πιο άμεσα στο mail@dide.ach.sch.gr  συμπληρώνοντας την παρακάτω υπευθυνη δήλωση υπευθυνη δήλωση μη αποδοχής πρόσληψης
  • Με δεδομένο ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι  υπηρεσιακές μεταβολές του μόνιμου προσωπικού (Λειτουργικές υπεραριθμίες γενικής παιδείας, αποσπάσεις γενικής παιδείας κλπ), οι τοποθετήσεις σε κάποια από τα  ανωτέρω κενά ενδέχεται να είναι ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ.  Όταν ολοκληρωθούν οι εν λόγω διαδικασίες, για όσες ειδικότητες απαιτηθεί, θα γίνουν επανατοποθετήσεις (με νέες δηλώσεις προτίμησης σχολείων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες).