ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΕΠ ΠΕ23 (ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ) & ΠΕ30 (ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ) ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές/τριες  να ενημερώνονται από τη σελίδα της ΔΔΕ Αχαΐας https://www.dide.ach.sch.gr  γιατί:

α) αναμένεται ν΄ αναρτηθούν τα κενά αύριο Πέμπτη 3/12/2020 από τη ΔΔΕ Αχαΐας ώστε οι προσληφθέντες/είσες  εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν σχετική δήλωση προτίμησης σχολείων για την Πράξη Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς, στην οποία υποχρεούνται να δηλώσουν, κατά σειρά προτίμησης,  ομάδες σχολείων που διατίθενται προς κάλυψη πριν την ανάληψη υπηρεσίας τους. Σε ενδεχόμενη παράλειψη υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης προτίμησης, ο υποψήφιος τοποθετείται τελευταίος». Η εν λόγω δήλωση προτίμησης υπογεγραμμένη  υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο mail@dide.ach.sch.gr έως Παρασκευή  4/12/2020 ώρα 10:00 π.μ.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όσοι/ες αναπληρωτές/τριες ΔΕΝ αποδεχτούν  ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ υποχρεούνται να στείλουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη περί μη αποδοχής, στο mail@dide.ach.sch.gr  συμπληρώνοντας τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση  περί μη αποδοχής πρόσληψης.

 β)  η σχετική απόφαση τοποθέτησης θα  εκδοθεί  από την υπηρεσία μας την Παρασκευή 4-12-2020.

γ) Οι προσληφθέντες/είσες θα προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην απόφαση πρόσληψης με τα απαραίτητα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (συνημμένα) εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με την απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

201202υπευθυνη-δήλωση-μη-αποδοχής-πρόσληψης

20201202ΠΕ23-ΠΕ30_γενική_ΨΚΗΓ46ΜΤΛΗ-863