Νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

201216ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ-ΝΤΡΙΑΣ ΣΧ. ΜΟΝ. _ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ

201216ν 4547 2018

201216ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2020

201216φεκ 4412 2018 β ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΕΚΠ ΘΕΜΑΤΩΝ

201216Ω2ΦΖ46ΜΤΛΗ-ΜΥΝ