Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περ/κες Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να οριστούν ως ΣΕΠ

Ενημερωθείτε για την πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περ/κές Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2020-2021.

– Αιτήσεις απόσπασης ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων – Ω6ΖΝ46ΜΤΛΗ-ΘΙΑ