Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σ.Κ.Α.Ε. (ορθή επανάληψη)

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σ.Κ.Α.Ε. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Αχαΐας στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021» με κωδικό 5069863, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

29-01-21__ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ_ΑΠΟΦΑΣΗ_ΤΟΠ-ΔΙΑΘ_ΕΔ 20-21

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων προέδρων και μελών των Π.Ε.Π.Π.Σ.

Σας διαβιβάζουμε την πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των προέδρων και των μελών των Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.), καθώς και των αναπληρωτών τους.

– Διαβίβαση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
– Πρόσκληση για ΠΕΠΠΣ (Ω1ΕΥ46ΜΤΛΗ-22Ι)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της κενούμενης θέσης του/της Υπεύθυνου/ης Τομέα του 2ου Εργαστηριακού Κέντρου Πατρών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Ενημερωθείτε για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της κενούμενης θέσης του/της Υπεύθυνου/ης Τομέα του 2ου Εργαστηριακού Κέντρου Πατρών, της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

– Πρόσκληση Υπεύθυνου Τομέα ΕΚ – 2021 (ΨΖΛ146ΜΤΛΗ-Α5Ε_944)
– Υποδιευθυντές και Προϊστάμενοι Εκπ. Θεμάτων (ΦΕΚ 4412 2018 β)
– Nόμος υπ’ Αριθμ. 4547 – 2018
– Αίτηση Υπεύθυνου Τομέα ΔΔΕ Αχαΐας
– Υπεύθυνη Δήλωση – Υπόδειγμα 2021

Έναρξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Δ.Ε. Αχαΐας                                    Πάτρα 27/01/2021

Τμήμα Γ΄ Προσωπικού 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ 5069863, αφού ενημερωθούν από την με αρ. πρωτ.  8487/Δ2/25-01-2021 ΑΔΑ:ΩΗΧ146ΜΤΛΗ-ΩΙ0 εγκύκλιο έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2020-21 :

να παρουσιαστούν στη ΔΔΕ Αχαΐας (ισόγειο) μόνο την Παρασκευή 29  Ιανουαρίου 2021, από ώρα 09.00 πμ ως εξής:

α) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 από ώρα 9:00 πμ ως ώρα 10:15 πμ
β) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ03 από ώρα 10:15 πμ ως ώρα 11:00 πμ
γ) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04.01, ΠΕ04.02,   ΠΕ85,  ΠΕ06 από ώρα 11:00 πμ ως ώρα 12:00 πμ

 Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψής τους.
– Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών

Περισσότερα

Πίνακας Κατάταξης Εκπ/κών για Έναρξη Ενισχυτικής Διδασκαλίας Σχ. Έτους 20-21

Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, διότι θα αναρτηθούν χρήσιμες οδηγίες ως προς τη διαδικασία πρόσληψης και την υποβολή δικαιολογητικών. Σας ευχαριστούμε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΕ_2020_21

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς κορωνοϊού

Ενημερωθείτε για τη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς κορωνοϊού».

29η Εγκύκλιος Covid_6ΤΝΧ46ΜΤΛ6-ΝΔ4

Συνέδριο Φυσικής με θέμα “Φυσική και Κοινωνία” της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

Σας ενημερώνουμε για το Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα “Φυσική και Κοινωνία” που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Παρασκευή 22/01/2021 και το Σάββατο 23/01/2021 και συνδιοργανώνουν η Ένωση Ελλήνων Φυσικών και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου βρίσκεται εδώ.

Παρακάτω θα βρείτε τους συνδέσμους με τους οποίους θα έχετε την δυνατότητα να συμμετέχετε και να το παρακολουθήσετε.

Περισσότερα