Αποφάσεις τοποθέτησης-διαθέσεις αναπληρωτών Δ΄ Φάσης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΡΩΝ ΤΥ-ΖΕΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΜΝΑΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Περ/κά Συμβούλια Επιλογής των ΣΕΕ και των Προϊσταμένων των ΚΕΣΥ Δυτικής Ελλάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό επιπλέον μελών στο ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ της Περ/κης Δ/νσης Π.Ε.& Δ.Ε. Δυτ. Ελλάδας (ως συμβούλια επιλογής στελεχών εκπαίδευσης)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΛΗ ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2021)