Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό επιπλέον μελών στο ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ της Περ/κης Δ/νσης Π.Ε.& Δ.Ε. Δυτ. Ελλάδας (ως συμβούλια επιλογής στελεχών εκπαίδευσης)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΛΗ ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2021)