Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Περ/κά Συμβούλια Επιλογής των ΣΕΕ και των Προϊσταμένων των ΚΕΣΥ Δυτικής Ελλάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ