Απόφασης τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών λόγω ανανέωσης ισόχρονης (τρίμηνης) διάρκειας των συμβάσεων τους για την ανάγκη κάλυψης των κενών λόγω Covid

ΨΥΞΗ46ΜΤΛΗ-ΦΗΚ-ΑΠΟΦ_ΤΟΠΟΘ_ΓΕΝΙΚΗ_COVID_20-01-21