Πίνακας Κατάταξης Εκπ/κών για Έναρξη Ενισχυτικής Διδασκαλίας Σχ. Έτους 20-21

Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, διότι θα αναρτηθούν χρήσιμες οδηγίες ως προς τη διαδικασία πρόσληψης και την υποβολή δικαιολογητικών. Σας ευχαριστούμε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΕ_2020_21

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ