Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της κενούμενης θέσης του/της Υπεύθυνου/ης Τομέα του 2ου Εργαστηριακού Κέντρου Πατρών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Ενημερωθείτε για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της κενούμενης θέσης του/της Υπεύθυνου/ης Τομέα του 2ου Εργαστηριακού Κέντρου Πατρών, της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

– Πρόσκληση Υπεύθυνου Τομέα ΕΚ – 2021 (ΨΖΛ146ΜΤΛΗ-Α5Ε_944)
– Υποδιευθυντές και Προϊστάμενοι Εκπ. Θεμάτων (ΦΕΚ 4412 2018 β)
– Nόμος υπ’ Αριθμ. 4547 – 2018
– Αίτηση Υπεύθυνου Τομέα ΔΔΕ Αχαΐας
– Υπεύθυνη Δήλωση – Υπόδειγμα 2021