Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων προέδρων και μελών των Π.Ε.Π.Π.Σ.

Σας διαβιβάζουμε την πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των προέδρων και των μελών των Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.), καθώς και των αναπληρωτών τους.

– Διαβίβαση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
– Πρόσκληση για ΠΕΠΠΣ (Ω1ΕΥ46ΜΤΛΗ-22Ι)