Παράταση της αριθμ. 02/ΔΕΠΠΣ/26-01-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των προέδρων και των μελών των (Π.Ε.Π.Π.Σ.) όλων των Π.Δ.Ε. και των αναπληρωτών τους

ΕΞΕ – 14787 – 2021 – Διαβίβαση ανακοίνωσης παράτασης της αριθμ. 02 ΔΕΠΠΣ 26-01-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των π

08-02-2021 Παράταση Προθεσίας Πρόσκλησης