Προσλήψεις Εκπ/κων στη Γενική Εκπ/ση για κάλυψη λειτουργικών κενών που προκύπτουν λόγω COVID-19

Πρόσληψη 312 εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης, στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών, για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2020-2021, σε εφαρμογή του άρθρου 35 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177).

210210 Προσλ. C19 ΓΕΝΙΚΗ-ΔΥΕΠ-ΜΝΑΕ-ΖΕΠ (312) Βθμια ΠΔΕ-C19 6ΣΔ546ΜΤΛΗ-2Η3