Βεβαιώσεις Αποδοχών για Συνταξιοδοτικά Θέματα

Σχετικά με τις βεβαιώσεις αποδοχών που ζητούν οι υπάλληλοι/εκπαιδευτικοί προκειμένου να διερευνήσουν το δικαίωμά τους για συνταξιοδότηση καθώς και για να υπολογίσουν το ύψος της σύνταξης, σας ενημερώνουμε ότι:

  • Μέχρι και το έτος 2010, εκκαθαριστές μισθοδοσίας ήταν οι Διευθυντές των σχολείων, επομένως οι βεβαιώσεις αποδοχών για τους αντίστοιχους μήνες θα πρέπει να αναζητούνται από το σχολείο στο οποίο ο υπάλληλος/εκπαιδευτικός κατείχε οργανική θέση.
  • Από το έτος 2011 και μετά εκκαθαριστές μισθοδοσίας είναι οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, επομένως οι βεβαιώσεις αποδοχών για τους αντίστοιχους μήνες εκδίδονται από τη Διεύθυνση. Στο σύνδεσμο «Υπηρεσία Προσωποποιημένης Πληροφόρησης Μισθοδοτούμενων Δημοσίου» οι ενδιαφερόμενοι με κωδικούς taxisnet μπορούν να αντλήσουν ενημερωτικό σημείωμα μισθοδοσίας για οποιονδήποτε μήνα επιθυμούν από το 2011 και μετά. (Ενημερώνουμε ότι ο καθοριστικός μήνας αναζήτησης είναι ο Οκτώβριος 2011).
  • Επίσης, από την ημερομηνία διακοπής της μισθοδοσίας λόγω συνταξιοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι δε λαμβάνουν άλλες αποδοχές από τη Διεύθυνση, επομένως αν επιθυμούν βεβαιώσεις αποδοχών για τα εισοδήματα που έχουν λάβει από προσωρινή ή οριστική σύνταξη θα πρέπει να τις ζητήσουν από το Γενικό Λογιστήριο.