Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφίων Διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το Σχολικό Έτος 2020-2021

Διαβίβαση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων στην Ενισχυτική Διδασκαλία

210225ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΚΠ_ΕΔΕΜ_2020_21

21774_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠ_ΕΔΕΜ_2020_21_9ΕΞΡ46ΜΤΛΗ-ΚΒΓ

ΦΕΚ ΕΔΕΜ