Δικαιολογητικά υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ για Υποψήφιους με Αναπηρία & Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2021, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

– Εξέταση υποψηφίων με αναπηρία & ειδικές εκπαιδ. ανάγκες_Εγκύκλιος
– Εξέταση υποψηφίων με αναπηρία & ειδικές εκπαιδ. ανάγκες_YA-ΦΕΚ-B-897.8-3-2021