Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ»

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ–Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με Κωδικό ΟΠΣ 5010706, σχολικό έτος 2020-2021, του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση”, ΕΣΠΑ 2014-2020».

– Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης προσωρινών αναπληρωτών ΜΝΑΕ_ΨΝΠΩ46ΜΤΛΗ-793

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας (9-3-2021)

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας για το διδακτικό έτος 2020-2021.

– Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών Γενικής

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων Αναπληρωτών – Λειτουργικά κενά αναπληρωτών εκπ/κων – Οδηγίες

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Γενικής Παιδείας, ΜΝΑΕ ΕΚΟ και ΣΜΕΑΕ που προσελήφθησαν στις 5-3-2021 με τις αντίστοιχες αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ για πλήρωση λειτουργικών κενών  στη ΔΔΕ Αχαΐας, να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης (συνημμένο έγγραφο) σύμφωνα με τα κενά και να τις αποστείλουν  στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας μέχρι αύριο Τρίτη 9-3-2021 και ώρα 11:00

 (Όσοι αναπληρωτές δεν αποδέχονται το διορισμό τους παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν υπογεγραμμένη τη σχετική δήλωση «Μη αποδοχής πρόσληψης αναπληρωτή» που επισυνάπτεται στο παρόν άρθρο)

 Η δήλωση σχολείων ή μη αποδοχής πρόσληψης θα πρέπει να σταλεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( mail@dide.ach.sch.gr).

 Αφού παραλάβουμε τις δηλώσεις σας στη συνέχεια θα  ανακοινώσουμε  στην ιστοσελίδα μας τις αποφάσεις τοποθέτησης του δ/ντή της ΔΔΕ Αχαΐας. (9-3-2021)

 Οι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στο σχολείο τοποθέτησης τους εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία απόφασης τοποθέτησης φέροντας μαζί τους τα δικαιολογητικά πρόσληψης. (συνημμένο έγγραφο)

210308Yπεύθυνη-Δήλωση-μη-αποδοχής-πρόσληψης

210308ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

210308Δικαιολογητικά-πρόσληψης-αναπληρωτ.

210308ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ_ΓΙΑ ΔΗΛ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Προσλήψεις αναπληρωτών 05-03-2021

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης σχολείων

Ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘ (www.minedu.gov.gr ) προσλήψεις αναπληρωτών την Παρασκευή 5-3-2021.

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Γενικής Παιδείας, ΜΝΑΕ ΕΚΟ και ΣΜΕΑΕ που προσελήφθησαν με τις αντίστοιχες αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ για πλήρωση λειτουργικών κενών  στη ΔΔΕ Αχαΐας, να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης σύμφωνα με τα κενά και να αποστείλουν τις αιτήσεις τοποθέτησής τους (συνημμένο έγγραφο) στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας σύμφωνα με τις οδηγίες που θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα μας αργότερα.

 Ο πίνακας με τα λειτουργικά κενά θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα μας μαζί με οδηγίες αποστολής της δήλωσης.

 (Όσοι, τυχόν, δεν αποδέχονται το διορισμό τους παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν υπογεγραμμένη τη σχετική δήλωση «Μη αποδοχής πρόσληψης αναπληρωτή» που επισυνάπτεται στο παρόν άρθρο

210308Yπεύθυνη-Δήλωση-μη-αποδοχής-πρόσληψης(1)

210308ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-1 (4)

Υποβολή της Αίτησης -Δήλωσης για συμμετοχή αποφοίτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021

1 ΓΕΛ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α-Δ 2021 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ_signed

2 ΕΠΑΛ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ αποφοίτων 2021_signed

3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α-Δ ΓΕΛ 2021 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ

4 ΟΔΗΓΙΕΣ Α-Δ ΓΕΛ 2021 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ

5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Α-Δ Αποφοίτου Ημερ ΕΠΑΛ 2021

Περισσότερα

Πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού ΠΕ34 για την πλήρωση κενών θέσεων σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-21

Παρακαλείται η εκπαιδευτικός ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ κλ. ΠΕ34, που επιλέχθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (ΕΔΕΜ) ΤΩΝ ΓΕ.Λ. ΚΑΙ ΕΠΑ.Λ» με κωδικό ΟΠΣ 5083897, αφού ενημερωθεί από την με αρ. πρωτ. 23520/ΓΔ4/01-03-2021 (ΑΔΑ:6ΤΘ046ΜΤΛΗ-ΒΛΧ) 

ΕΞΕ – 23520 – 2021 – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΓΙΑ ΕΔΕΜ

 

να παρουσιαστεί στη ΔΔΕ Αχαΐας (ισόγειο) μόνο την Παρασκευή 05  Μαρτίου  2021, από ώρα 09.00 πμ έως ώρα 11.00 πμ με σκοπό να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε τμήμα/τμήματα

ΣΥΝ 1_23520_ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΔΕΜ_2020_21

 

Σας επισυνάπτουμε 

α)τον πίνακα της ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ με τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ34 (η εκπαιδευτικός  που επιλέχθηκε είναι μαρκαρισμένη με κίτρινο χρώμα)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΔΕΜ ΑΧΑΪΑ ΠΕ34_ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

 

β) καθώς και τον πίνακα με την κατανομή ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ-ΩΡΩΝ ανά ΣΚΑΕ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΛΑΔΩΝ – ΩΡΩΝ_signed