Εγκύκλιοι Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, 2021-2022

Οι Εγκύκλιοι Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σε ΠΥΣΔΕ και Φορείς για το έτος 2021-2022:

– Εγκύκλιος Αποσπάσεων σε ΠΥΣΔΕ 2021-2022 (6ΝΥΛ46ΜΤΛΗ-4ΤΘ)
– Εγκύκλιος Αποσπάσεων σε Φορείς 2021-2022 (Ρ7ΝΚ46ΜΤΛΗ-Π0Κ)