40η Εγκύκλιος ΥΠΕΣ: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

40η Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών. Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

– 40η Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών (Ψ2ΛΟ46ΜΤΛ6-ΔΘΦ)