Προσκλήσεις σχετικές με τις εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ): για συγκρότηση μητρώου αξιολογητών-βαθμολογητών και για επιτηρητές .

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για επιτηρητές εκπαιδευτικοί και διοικητικοί του ΥΠΑΙθ.

Προσκληση για αξιολογητές βαθμολογητές και επιτηρητές 21-4 (002) (1) (1)