Απόφαση για τη σύσταση και λειτουργία τμημάτων Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης 2021

Απόφαση για την  σύσταση και λειτουργία τμημάτων Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης 2021.

Διαβάστε εδώ  την απόφαση.