Πρόσκληση υποβολής δήλωσης τοποθέτησης εκπ/κών με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. που εμπίπτουν στις παρ. 4α και στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4γ του άρθρου 62 του ν.4692/2020

Πρόσκληση

Υποβολή δήλωσης Τοποθέτησης

Παρ.4 Άρθρο 62 ΝΟΜΟΣ 4692/2020

Διευκρινήσεις 154697/Ε2/12-11-2020

Διευκρινήσεις 39700/Ε2/7-4-2021

Διευκρινήσεις 45590/Ε2/20-4-2021