Επικαιροποίηση του πίνακα οργανικών κενών – υπεραριθμιών μετά την τοποθέτηση κατά απόλυτη προτεραιότητητα των εκπαιδευτικών των Π.Σ.- Πει.Σ που εμπίπτουν στην παρ. 4α και στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4γ του άρθρου 62 του Ν. 4692/2020

Επικαιροποιημένος πίνακας οργανικών κενών – υπεραριθμιών

Υπενθυμίζουμε ότι είναι εν εξελίξει οι αιτήσεις:

α) αίτησης κρίσης υπεραριθμίας / δήλωσης κενών από υπεράριθμους εκπαιδευτικούς Γενικής Παιδείας, β) δήλωσης τοποθέτησης εκπ/κών με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. που εμπίπτουν στις παρ. 4β και πρώτο εδάφιο της παρ. 4δ του άρθρου 62 του ν.4692/2020.

Η καταληκτική ημερομηνία των ανωτέρω αιτήσεων / δηλώσεων τοποθέτησης είναι η Τρίτη 01/06/2021 και ώρα 11:00 το αργότερο.

Παρακαλούμε για την όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη υποβολή των σχετικών αιτήσεων / δηλώσεων καθότι αυτές πρέπει και να μοριοδοτηθούν

Τον σύνδεσμο για την υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων μπορείτε να τον βρείτε εδώ.