Εγκύκλιος ενημέρωσης για εισαγωγή υποψηφίων ΕΠΑΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω Πανελλαδικών με βάση το Νόμο 4777/2021

Εγκύκλιος ενημέρωσης για εισαγωγή υποψηφίων ΕΠΑΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω Πανελλαδικών με βάση το Νόμο 4777/2021.

– Εγκύκλιος ΕΠΑΛ για την ΕΒΕ
– ΦΕΚ 774 Β_ΥΑ Εύρος Συντελεστή ΕΒΕ
– ΦΕΚ 1930 ΕΒΕ