Ενημέρωση Υποψηφίων για Εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. και τις Σχολές Συναρμόδιων Υπουργείων (Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές κ.λ.π.) μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑ.Λ.

Εγκύκλιος Τελική ΕΒΕ ΕΠΑΛ
2021_2_26_ΦΕΚ 774_Β_ΥΑ_ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΒΕ
ΦΕΚ_1930_ΕΒΕ