Ώρες Λειτουργίας της ΔΔΕ Αχαΐας για το Κοινό κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Σας ενημερώνουμε ότι τις ημέρες διενέργειας των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021 (Δευτέρα 14/6, Τετάρτη 16/6, Παρασκευή 18/6 και Τρίτη 22/6) η ΔΔΕ Αχαΐας θα δέχεται το κοινό τις ώρες 13.00 μ.μ. έως 15.00μμ.