Εκπαιδευτικοί

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή νέων αιτήσεων Συντονιστών εκπ/κού έργου και εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. που αφορούν στη συμπλήρωση του μητρώου για τις ειδικές εξετάσεις για τα Μουσικά Τμήματα με τη νέα διαδικασία εισαγωγής.

ΕΞΕ – 43388 – 2021 – Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή νέων αιτήσεων Συντονιστών εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε

Υ.Δ. για ΣΕΕ και εκπαιδευτικούς για ΜΟΥΣΙΚΗ 2021

 

Οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου με Αμοιβή

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα παρακάτω έγγραφα, σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τη χορήγηση ‘Αδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου με αμοιβή.

Οδηγίες

Υπόδειγμα Αίτησης

Εγκύκλιος

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. έτους 2021

210326YA_ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΕΣΥ-ΣΜΕΑΕ 2021_6ΘΙ346ΜΤΛΗ-ΦΒΜ

210326Υ.Α. ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2021_94Δ946ΜΤΛΗ-Ξ4Κ

210326ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ 2021_618Ω46ΜΤΛΗ-ΛΡΠ

210326ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 2021_ΨΝΡΖ46ΜΤΛΗ-5Ξ2

210326ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ_ΜΟΥΣΙΚΑ_2021_ΩΥΦΧ46ΜΤΛΗ-ΡΧ1