Αποσπάσεις

Επισημάνσεις στο Πλαίσιο Υποβολής Αιτήσεων Απόσπασης Εκπαιδευτικών ΔΕ και Οδηγίες για την Διευκόλυνση της Αυτεπάγγελτης Αναζήτησης Διακιολογητικών

Ενημέρωση σχολειων με e-mail για αποσπασεις 2021-2022_signed

Οδηγίες εκτύπωσης πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από την πύλη ΕΡΜΗΣ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης

Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης.

– Πρόσκληση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για απόσπαση (ΩΑΝΗ46ΜΤΛΗ-ΧΕΓ)

Εγκύκλιοι Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, 2021-2022

Οι Εγκύκλιοι Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σε ΠΥΣΔΕ και Φορείς για το έτος 2021-2022:

– Εγκύκλιος Αποσπάσεων σε ΠΥΣΔΕ 2021-2022 (6ΝΥΛ46ΜΤΛΗ-4ΤΘ)
– Εγκύκλιος Αποσπάσεων σε Φορείς 2021-2022 (Ρ7ΝΚ46ΜΤΛΗ-Π0Κ)

Πρόσκληση Μόνιμων Εκπ/κων ΠΕ και ΔΕ για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης στις Περ/κές Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. Εκπ/σης Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων

6ΣΣΓ46ΜΤΛΗ-Τ37 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περ/κες Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να οριστούν ως ΣΕΠ

Ενημερωθείτε για την πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περ/κές Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2020-2021.

– Αιτήσεις απόσπασης ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων – Ω6ΖΝ46ΜΤΛΗ-ΘΙΑ

Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχ. έτος 2020-2021 και από το ημερολ. έτος 2021 νοτίου ημισφαιρίου

(9Υ3746ΜΤΛΗ-Φ0Υ)_ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2020-2021