Αποσπάσεις

Πρόσκληση Μόνιμων Εκπ/κων ΠΕ και ΔΕ για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης στις Περ/κές Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. Εκπ/σης Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων

6ΣΣΓ46ΜΤΛΗ-Τ37 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περ/κες Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να οριστούν ως ΣΕΠ

Ενημερωθείτε για την πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περ/κές Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2020-2021.

– Αιτήσεις απόσπασης ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων – Ω6ΖΝ46ΜΤΛΗ-ΘΙΑ

Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχ. έτος 2020-2021 και από το ημερολ. έτος 2021 νοτίου ημισφαιρίου

(9Υ3746ΜΤΛΗ-Φ0Υ)_ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2020-2021

Πρόσκληση εκπ/κών Π.E. και Δ.Ε. για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το σχολ. έτος 2020-2021, αποκλειστικά για την Ειδική Αγωγή.

Ενημερωθείτε για την πρόσκληση εκπ/κών Π.E. και Δ.Ε. για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το σχολ. έτος 2020-2021, αποκλειστικά για την Ειδική Αγωγή.

– Πρόσκληση εκπ.κών ΠΕ & ΔΕ για απόσπαση 2020-2021-ν.4722_2020_ΩΖΥΝ46ΜΤΛΗ-Σ4Φ

Ανάληψη Υπηρεσίας με ηλεκτρονικό τρόπο των αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας

Ενημερώνουμε τους/τις  εκπαιδευτικούς που αποσπάστηκαν από άλλο ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 93856/Ε2/16-07-2020 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ότι εφόσον δεν έχουν τοποθετηθεί  μέχρι την 01/09/2020 σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς  μας,  προς αποφυγή συνωστισμού και συγχρωτισμού στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Αχαΐας,  θα αναλάβουν υπηρεσία στη Διεύθυνσή μας  την Τρίτη 01 Σεπτεμβρίου 2020 αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο, έως  11.00 π.μ. με χρήση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου mail@dide.ach.sch.gr .

 Ο/η κάθε αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του/της στο συνημμένο Πρακτικό ανάληψης υπηρεσίας ,  το οποίο αφού το υπογράψει να μας το αποστείλετε σκαναρισμένο  στο email της Διεύθυνσης: mail@dide.ach.sch.gr

Η  ανάληψη υπηρεσίας με φυσική παρουσία θα γίνει στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης σας.

ΠερισσότεραΑνάληψη Υπηρεσίας με ηλεκτρονικό τρόπο των αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας

Ανακοινοποίηση Μορίων Αιτούντων Απόσπαση Εντός ΠΥΣΔΕ ως προς τον κλάδο ΠΕ03

Στο συνημμένο πίνακα θα βρείτε ανακοινοποιημένα τα μόρια των αιτούντων απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ για το σχολικό έτος 2020-2021 ως προς τον κλάδο ΠΕ03.

Ανακοινοποίηση μορίων για αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ(ως προς τα μόρια της Δουμάνη Φλώρας)