Μεταθέσεις

Ανακοίνωση πινάκων μορίων αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών ΔΔΕ Αχαΐας μετά από ενστάσεις

Ανακοινώνουμε τους πίνακες μορίων αιτήσεων μετάθεσης 2014-2015 που προκύπτουν μετά από ενστάσεις  για τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (Από Περιοχή σε Περιοχή – ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΔΥ – ΜΟΥΣΙΚΑ – ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ-KAΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ).

Παρακαλούμε, με ευθύνη των Διευθυντών των σχολείων,  να ενημερωθούν όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί.

ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΚΕΔΔΥ-ΣΜΕΑΕ

ΜΟΥΣΙΚΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ υποβολής ενστάσεων για τα μόρια μετάθεσης

Σας πληροφορούμε πως σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση από το ΥΠΑΙΘ δόθηκε παράταση υποβολής ενστάσεων για τα μόρια μετάθεσης αιτούμενων εκπαιδευτικών. Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η Παρασκευή 23 Μαΐου 2014

Ανακοίνωση πινάκων μορίων αιτήσεων μετάθεσης εκπ/κών Δ.Ε. αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας έτους 2014

Ανακοινώνουμε τους πίνακες μορίων αιτήσεων μετάθεσης 2014-2015 για τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (Από Περιοχή σε Περιοχή – ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΔΥ – ΜΟΥΣΙΚΑ – ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ-KAΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ).

Παρακαλούμε, με ευθύνη των Διευθυντών των σχολείων,  να ενημερωθούν όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί.

Από 16/05/2014 μέχρι και 20/05/2014 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες για τυχόν διορθώσεις λαθών.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ                              ΜΟΥΣΙΚΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ                               ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ (ανακοινοποίηση)

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ