Σχολεία

Πρόσκληση υποβολής συμμετοχής στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΠΕ23, ΠΕ02, ΠΕ03 ΕΠΑΛ για τo σχολικό έτος 2020-2021

Πρόσκληση υποβολής συμμετοχής στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση για τo σχολικό έτος 2020-2021, αναπληρωτών/τριών Ψυχολόγων (ΠΕ23) που υπηρετούν στα ΕΠΑ.Λ., καθώς και αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας Φιλολόγων (ΠΕ02) και Μαθηματικών (ΠΕ03), για τη στελέχωση των τμημάτων εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση της Επιμόρφωσης», με κωδικό ΟΠΣ 5022549.

– Πρόσκληση υποβολής συμμετοχής στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση 2020-2021
– Πρόσκληση υποβολής συμμετοχής στην επιμόρφωση – Ανακοίνωση ΙΕΠ

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση των μαθητών/τριών στα “Εργαστήρια Δεξιοτήτων” Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανακοινώνεται η Επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των πιλοτικών σχολείων που εκπονούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-2021 “Εργαστήρια Δεξιοτήτων”.

– Εγκύκλιος Επιμόρφωσης_20556_E3_20210222_signed
– Πρόγραμμα
– Φύλλο Προόδου (pdf)
– Φύλλο Προόδου (docx)

Επιμόρφωση αναπληρωτών Ψυχολόγων ΕΠΑΛ καθώς και αναπληρωτών Φιλολόγων και Μαθηματικών ΕΠΑΛ

Δελτίο Τύπου για την Υλοποίηση εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2020-2021 αναπληρωτών/τριών Ψυχολόγων (ΠΕ23) που υπηρετούν στα ΕΠΑ.Λ. και αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. ειδικότητας Φιλολόγων (ΠΕ02) και Μαθηματικών (ΠΕ03), στο πλαίσιο της Πράξης : «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υλοποίηση της Επιμόρφωσης», με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5022549.

– Δελτίο Τύπου εξ αποστάσεως επιμόρφωσης αναπληρωτών ΕΠΑΛ – ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ23

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Πράξης “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ”

Ανακοίνωση της απόφασης τοποθέτησης-διάθεσης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Πράξης “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ”.

– ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΝΑΕ.6ΙΟ146ΜΤΛΗ-ΣΝΑ

Παράταση της αριθμ. 02/ΔΕΠΠΣ/26-01-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των προέδρων και των μελών των (Π.Ε.Π.Π.Σ.) όλων των Π.Δ.Ε. και των αναπληρωτών τους

ΕΞΕ – 14787 – 2021 – Διαβίβαση ανακοίνωσης παράτασης της αριθμ. 02 ΔΕΠΠΣ 26-01-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των π

08-02-2021 Παράταση Προθεσίας Πρόσκλησης

Χαιρετισμός Διευθυντή ΔΔΕ Αχαΐας

Αξιότιμοι κ.κ. συνάδελφοι και αγαπητοί/ές μαθητές /τριες ,

Ενόψει της δια ζώσης επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από σήμερα, 01-02-2021, ευχόμαστε καλή αρχή με θετική διάθεση και αισιοδοξία. Η εκπαίδευση, καλείται, εν μέσω της παγκόσμιας πανδημίας, να επιτελέσει το έργο της και να παραμείνει σταθερά η << μείζονα τέχνη >> για την καλλιέργεια της καρδιάς και του νου – σύμφωνα με τους Τρεις Ιεράρχες, τη μνήμη των οποίων τιμήσαμε την Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου.

Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να γίνει υπενθύμιση όλων των μέτρων πρόληψης και αποφυγής της διασποράς του covid- 19, όπως αυτά αναφέρονται στις σχετικές ΚΥΑ Λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων και στις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του ΥΠΑΙΘ.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία την οποία θεωρούμε απαραίτητη και καθοριστική .


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ


ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΡΒΑΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων προέδρων και μελών των Π.Ε.Π.Π.Σ.

Σας διαβιβάζουμε την πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των προέδρων και των μελών των Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.), καθώς και των αναπληρωτών τους.

– Διαβίβαση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
– Πρόσκληση για ΠΕΠΠΣ (Ω1ΕΥ46ΜΤΛΗ-22Ι)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της κενούμενης θέσης του/της Υπεύθυνου/ης Τομέα του 2ου Εργαστηριακού Κέντρου Πατρών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Ενημερωθείτε για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της κενούμενης θέσης του/της Υπεύθυνου/ης Τομέα του 2ου Εργαστηριακού Κέντρου Πατρών, της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

– Πρόσκληση Υπεύθυνου Τομέα ΕΚ – 2021 (ΨΖΛ146ΜΤΛΗ-Α5Ε_944)
– Υποδιευθυντές και Προϊστάμενοι Εκπ. Θεμάτων (ΦΕΚ 4412 2018 β)
– Nόμος υπ’ Αριθμ. 4547 – 2018
– Αίτηση Υπεύθυνου Τομέα ΔΔΕ Αχαΐας
– Υπεύθυνη Δήλωση – Υπόδειγμα 2021

Έναρξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Δ.Ε. Αχαΐας                                    Πάτρα 27/01/2021

Τμήμα Γ΄ Προσωπικού 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ 5069863, αφού ενημερωθούν από την με αρ. πρωτ.  8487/Δ2/25-01-2021 ΑΔΑ:ΩΗΧ146ΜΤΛΗ-ΩΙ0 εγκύκλιο έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2020-21 :

να παρουσιαστούν στη ΔΔΕ Αχαΐας (ισόγειο) μόνο την Παρασκευή 29  Ιανουαρίου 2021, από ώρα 09.00 πμ ως εξής:

α) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 από ώρα 9:00 πμ ως ώρα 10:15 πμ
β) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ03 από ώρα 10:15 πμ ως ώρα 11:00 πμ
γ) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04.01, ΠΕ04.02,   ΠΕ85,  ΠΕ06 από ώρα 11:00 πμ ως ώρα 12:00 πμ

 Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψής τους.
– Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών

ΠερισσότεραΈναρξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2020-2021