Αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ

Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν καταθέσει αίτηση για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ, μπορούν να καταθέσουν, εφόσον το επιθυμούν,αίτηση ανάκλησης της αίτησής τους, μέχρι τη Δευτέρα 22/9/2014 και ώρα 11:00 π.μ.

Οι αιτήσεις θα κατατεθούν, είτε αυτοπροσώπως στη ΔΔΕ Αχαΐας (Γιαννιτσών 5) είτε μεσω ΦΑΞ στο 2610465860, με επιβεβαίωση, μόνο στο τηλ 2610465802.

 

Πρόσκληση Υποβολής Δηλώσεων Προτίμησης αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ για το σχολικό έτος 2014-15

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν από άλλο ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, επιλέγοντας από το μενού ΠΥΣΔΕ ->  e-Αίτηση αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ. Στην είσοδο της ιστοσελίδας (αριστερό μενού) υπάρχουν οδηγίες για την καταχώριση της αίτησης.

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 18/09/2014 ημέρα Πέμπτη, έως και 19/09/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., το αργότερο.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

Πρόσκληση για δήλωση σχολείων λειτ. υπεράριθμων ΚΑΙ ευρισκόμενων στη διάθεση ΠΥΣΔΕ Τεχν.Ειδικοτήτων

Πρόσκληση των λειτουργικά υπεράριθμων ΚΑΙ ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών για υποβολή δήλωσης σχολείων. (Η παρούσα πρόσκληση αφορά μόνο στις ειδικότητες: ΠΕ12.01-02-03-04-05-10, ΠΕ14.04, ΠΕ17.01-02-03-04-05-06-07-08-11, ΠΕ18.02-12-18-23-31-35

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

ΚΕΝΑ ΕΠΑΛ (ανακοινοποίηση)

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ