Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων: α) Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας, β) Αναπληρωτών ΜΝΑΕ, γ) Αναπληρωτών ΤΥ – ΖΕΠ, δ) Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής, ε) Αναπληρωτών Παράλληλης Στήριξης

Πρόσκληση για Υποβολή Δήλωσης Σχολείων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι δηλώσεις προτίμησης σχολείων θα υποβάλλονται μέχρι την Πέμπτη 07-01-2021 και ώρα 11:00 π.μ. το αργότερο, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mail@dide.ach.sch.gr).

 

  1. Αναπληρωτές Γενικής Παιδείας

Με δεδομένες τις μεταβαλλόμενες ανάγκες, όπως αυτές θα προκύψουν και με την δια ζώσης επαναλειτουργία των Σχολικών Μονάδων, όποτε αυτή γίνει, ενημερώνουμε ότι ενδέχεται , για ορισμένες από τις αναφερόμενες ειδικότητες, να χρειαστούν τροποποιήσεις τοποθετήσεων – διαθέσεων. Σε κάθε περίπτωση θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

  1. Αναπληρωτές ΜΝΑΕ

 

  1. Αναπληρωτές ΤΥ – ΖΕΠ

 

  1. Αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής

 

  1. Αναπληρωτές Παράλληλης Στήριξης

 

ΓΕΝΙΚΑ