Εκπαιδευτικοί

Προσκλήσεις σχετικές με τις εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ): για συγκρότηση μητρώου αξιολογητών-βαθμολογητών και για επιτηρητές .

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για επιτηρητές εκπαιδευτικοί και διοικητικοί του ΥΠΑΙθ.

Προσκληση για αξιολογητές βαθμολογητές και επιτηρητές 21-4 (002) (1) (1)

Απόφαση 2ης ανανέωσης της τοποθέτησης/διάθεσης προσωρινών αναπληρωτών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης ΔΔΕ Αχαΐας, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω COVID-19

Ανακοίνωση της απόφασης για τη 2η ανανέωση της τοποθέτησης/διάθεσης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Αχαΐας, που προσελήφθησαν στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)» για το Σχολικό Έτος 2020-2021, λόγω ανανέωσης των συμβάσεων τους μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους σε εφαρμογή του άρθρου 35 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177).

– Απόφαση 2ης ανανέωσης τοποθέτησης/διάθεσης αναπληρωτών COVID-19 (ΨΓΙΤ46ΜΤΛΗ-Χ40)

Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης

Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης.

– Πρόσκληση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για απόσπαση (ΩΑΝΗ46ΜΤΛΗ-ΧΕΓ)

Εγκύκλιοι Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, 2021-2022

Οι Εγκύκλιοι Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σε ΠΥΣΔΕ και Φορείς για το έτος 2021-2022:

– Εγκύκλιος Αποσπάσεων σε ΠΥΣΔΕ 2021-2022 (6ΝΥΛ46ΜΤΛΗ-4ΤΘ)
– Εγκύκλιος Αποσπάσεων σε Φορείς 2021-2022 (Ρ7ΝΚ46ΜΤΛΗ-Π0Κ)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή νέων αιτήσεων Συντονιστών εκπ/κού έργου και εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. που αφορούν στη συμπλήρωση του μητρώου για τις ειδικές εξετάσεις για τα Μουσικά Τμήματα με τη νέα διαδικασία εισαγωγής.

ΕΞΕ – 43388 – 2021 – Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή νέων αιτήσεων Συντονιστών εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε

Υ.Δ. για ΣΕΕ και εκπαιδευτικούς για ΜΟΥΣΙΚΗ 2021

Οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου με Αμοιβή

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα παρακάτω έγγραφα, σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τη χορήγηση ‘Αδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου με αμοιβή.

Οδηγίες

Υπόδειγμα Αίτησης

Εγκύκλιος