Εξυπηρέτηση κοινού λόγω COVID-19


Η δια ζώσης εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται με προτεραιότητα σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν προγραμματισμένου τηλεφωνικού ραντεβού.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.


Κύρωση πινάκων τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και οδηγίες παράδοσης-παραλαβής

file icon pdf

file icon pdf Απόφαση τοποθέτησης Διευθυντών από τον κ.Περιφερειακό Διευθυντή

 

Οι νέοι Δ/ντες Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. και Σ.Ε.Κ. Ν. Αχαΐας παρακαλούνται για την πιστή εφαρμογή της και την ανάληψη υπηρεσίας το συντομότερο δυνατό.

file icon doc Οδηγίες παράδοσης – παραλαβής σχολικών μονάδων

 

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 31 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί  ενημερωτική συνάντηση των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων του Ν. Αχαΐας (σχετική ανάρτηση εδώ). Η παρουσία σας στην παραπάνω συνάντηση κρίνεται απαραίτητη. Για την ακριβή ημερομηνία και άλλες λεπτομέρειες θα ενημερωθείτε έγκαιρα στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ.Ε. Ν. Αχαΐας.

 

ΥΠΔΒΜΘ – Πίνακας σχολικών συμβούλων Ε.Α.Ε. δεκτών στην επιλογή μετά τις ενστάσεις

file icon doc

Αλφαβητικός πίνακας (κατά περιφέρεια) υποψηφίων δεκτών στη διαδικασία επιλογής Σχολικών Συμβούλων Ε.Α.Ε. μετά την εξέταση των ενστάσεων.

file icon doc Διαβιβαστικό  file icon xls πίνακας

2η ανακοινοποίηση αλφαβητικών πινάκων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Σ.Ε.Κ. 2011

file icon doc

Οι εγγεγραμμένοι στους παραπάνω πίνακες έχουν δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή τους (καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων: Τρίτη 05-07-2011).

file icon doc διαβιβαστικό   file icon xls πίνακας

Εφαρμογή Γενικού Λογιστηρίου για υπολογισμό της κύριας σύνταξης

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τον υπολογισμό του ποσού της κύριας σύνταξης.

https://www1.gsis.gr/wsgsis/syntaxeis/ypologismos/index.zul

 

Φ.Ε.Κ. 1085/2010

file icon pdf

file icon pdf Φ.Ε.Κ.1085/2010 – Υ.Α. Αριθμ. Φ.353.1/23/85196/Δ1 “Καθορισμός του τρόπου τήρησης των πρακτικών και της διαδικασίας συνέντευξης των υποψηφίων στελεχών της εκπαίδευσης.”

Ασύρματο σύστημα μετάδοσης δεδομένων (VBI)

file icon doc

– Εγκύκλιος σχολ. έτους 2012-13 σχετικά με την λειτουργία του συστήματος VBI:  file icon doc Εγκύκλιος    file icon doc Επισυναπτόμενο Εγκυκλίου

– Προγραμματισμός δοκιμαστικών εκπομπών σχολικού έτους 2012-2013 για τις Πανελλήνιες ΓΕΛ: file icon doc Εκπομπές

– Ενημερωτικό σημείωμα για τεχνική στήριξη της κάρτας BOCOM και του κλειδιού USB: file icon doc έγγραφο

– Εγκύκλιος σχολ. έτους 2010-11 σχετικά με την λειτουργία του συστήματος VBI: file icon doc έγγραφο

– Εγκύκλιος σχολ. έτους 2009 σχετικά με την λειτουργία του συστήματος VBI και την παραλαβή της νέας κάρτας BOCOM: file icon doc έγγραφο

 

Υπενθυμίζουμε ότι όλες οι συσκευές που αποτελούν το νέο σύστημα λήψης δεδομένων VBI καλύπτονται από εγγύηση που ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Την εγγύηση αυτή την παρέχει η εταιρεία ALTEC. Ως εκ τούτου, πρέπει να αποφεύγονται οι επιδιορθώσεις – βελτιώσεις στο νέο σύστημα από εκπαιδευτικό ή ιδιώτη τεχνικό, διότι οι επεμβάσεις τρίτων ενδεχομένως θα θέσουν το συγκεκριμένο μηχάνημα εκτός εγγύησης.

Σε κάθε περίπτωση, πριν από επέμβαση για την επιδιόρθωση βλαβών, είτε στο νέο είτε στο παλαιό σύστημα, να προηγείται επικοινωνία με το Γραφείο Υποστήριξης (Help Desk) της εταιρείας ALTEC (τηλ. : 210-68.72.800). Αν το πρόβλημα δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί μέσω τηλεφωνικών οδηγιών, ακολουθεί επί τόπου επίσκεψη εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου μέσα στις χρονικές προθεσμίες που αναφέρονται στη σύμβαση συντήρησης. Σημειώνουμε ότι για προβλήματα που το Γραφείο Υποστήριξης της εταιρείας ALTEC εκτιμά ότι αφορούν τον αποκωδικοποιητή MEDIACAST Ε1  ή τα κλειδιά USB, το Γραφείο Υποστήριξης μπορεί να ζητήσει από την εκπαιδευτική μονάδα να έρθει σε επικοινωνία απευθείας με την εταιρεία Unisystems (τηλ. : 211-99.97.626) ή,  εάν τα τυχόν προβλήματα αφορούν τον εναλλακτικό τρόπο μετάδοσης, το κέντρο υποστήριξης εναλλακτικού τρόπου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α  (τηλ. : 210-32.33.169, 210-34.42.016).

Για προβλήματα σχετικά με την λήψη τηλεοπτικού/δορυφορικού σήματοςι υπεύθυνοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον εγκαταστάτη της δορυφορικής εγκατάστασης (πιάτου).

Υποστήριξη για απλά προβλήματα μπορεί να προσφέρει το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αχαΐας (2610465817 – 22)

Σε κάθε περίπτωση προβλήματος θα πρέπει να ενημερώνεται και ο υπεύθυνος VBI της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Αχαΐας (τηλ. επικ.: 2610465872). 

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Από την Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του ΓΛΚ ανακοινώνεται ότι, από 1 Απριλίου 2011, η αρμόδια Υπηρεσία Συντάξεων του ΓΛΚ (Κάνιγγος 29, Αθήνα) θα δέχεται στο ισόγειο καθημερινά μεταξύ των ωρών 08:00 και 14:30, για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών, χορήγηση ορισμένων βεβαιώσεων και την παροχή γενικών πληροφοριών.

Για ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τους αρμόδιους υπαλλήλους στον 1ο όροφο της Υπηρεσίας ΜΟΝΟ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ μεταξύ των ωρών 11:30 και 14:30.

Βάση πληροφοριών Ειδικής Φυσικής Αγωγής

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.pe.uth.gr/efa μπορείτε να δείτε την πρώτη Βάση Πληροφοριών Ειδικής Φυσικής Αγωγής πλήρως ανανεωμένη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που δημιουργήθηκε από την ειδικότητα ειδικής φυσικής αγωγής του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που εδρεύει στα Τρίκαλα.

Όπως θα δείτε από το εισαγωγικό σημείωμα, η παρούσα βάση πληροφοριών ειδικής φυσικής αγωγής είναι η πρώτη που δημιουργείται στην Ελλάδα, με σκοπό την καλύτερη σύνδεση της τριτοβάθμιας με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την παροχή εκπαιδευτικής στήριξης στους καθηγητές φυσικής αγωγής που προβληματίζονται και έχουν την διάθεση να προσφέρουν στους μαθητές με αναπηρία / ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα πλαίσια της τυπικής ή ειδικής τάξης στην οποία εργάζονται.